Forside

Din Karrierecoach til karriererådgivning, HR-sparring og Personlig Lederskab

Velkommen til karrierecoach Lene Mondrup

Kunne du tænke dig at blive bedre til at tage udgangspunkt i din kerne og dine egne værdier som guiding-værktøj til at skabe mere arbejdsglæde, arbejdsLIVSKVALITET, større mening og træffe bedre beslutninger? Og kan du nikke genkendende til følgende: 

  • Jeg er uklar omkring, hvad der dybest set driver mig, men har et ønske om at identificere dette.
  • Jeg har et ønske om at opbygge min karriere ud fra mit indre drive og føle mere mening med mit arbejdsliv.
  • Jeg oplever nogle gange at gå på kompromis med mig selv for at leve op til ydre mål fra organisationen, kolleger eller omverden generelt.
  • Jeg kunne godt bruge nogle værktøjer til at kende og navigere ud fra mine værdier.
  • Jeg vil gerne blive bedre til at træffe beslutninger, som jeg kan stå 100% inde for.
  • Jeg oplever nogle gange at miste fokus og motivation, fordi der er faktorer i mit arbejdsliv og/ eller privatliv, der optager mig på negativ vis. 

Så lad mig hjælpe dig.

Hvad kan en karriecoach hjælpe mig med?

Som karrierecoach og mentor i personlig lederskab tilbyder jeg sparring og coaching med fokus på at højne din arbejdsglæde, trivsel og følelse af større mening med dit arbejdsliv. Jeg giver dig værktøjer til udvikling af dit PERSONLIGE LEDERSKAB, så du  lede dig selv og agere udadtil i integritet med din kerne og dine værdier. 

Jeg oplever ofte, hvordan det enkelte menneske mangler indsigt og redskaber til selv at tage ansvar for glæde i sit arbejdsliv/ på sin karrierevej.

På de danske arbejdspladser arbejder vi heldigvis meget med tilfredshedsanalyser, der er med til at afdække hvad, der fungerer og ikke fungerer. Både i det fysiske miljø og mellem mennesker, i dialogen, ledelsesstilen og kommunikationen.

MEN!,

der hvor jeg ser, at vi har et kæmpe uafdækket område, et gap, er i forhold til at se på og arbejde med, hvad der sker inden i os selv - i relation med omverden! Mentalt, psykisk og følelsesmæssigt. At arbejde med mentale, psykiske og følelsesmæssige begrænsninger og blokeringer for herigennem at frigøre ægte drivkraft!  

Man glemmer alt i alt at se på det enkelte, hele menneske. Hvad kan det enkelte menneske selv aktivt gøre i sit arbejdsliv? Det synes jeg er et interessant område. Og det vil jeg gerne bidrage til at ændre.

Karrierecoach Lene Mondrup

Som karrierecoach og HR-sparringspartner har Lene Mondrup specialiseret sig i at integrere indre mål i karrieren. Hun henvender sig til personer, der ønsker inspiration og værktøjer til at integrere indre drive og intuition i arbejdslivet. Dette være sig såvel i forhold til ledelsesbeslutninger som beslutninger om karrieremål- og udvikling. Samt til at lede medarbejdere/talenter på bedste vis. Særligt blandt medarbejdere af den nyere generation kaldet "Generation Y", ser vi en tendens til at muligheden for at skabe en større mening gennem sit arbejdsliv er vigtig og en afgørende faktor for, at de trives og udfolder deres potentiale. 

Lene Mondrup har som karrierecoach siden 2007 arbejdet professionelt med trivsel og karriereudvikling i erhvervslivet. Hendes arbejde er inspireret af den formålsbaserede ledelsestilgang “UNBOSS”, Teori U, følelsesmæssig intelligens og spirituel intelligens.  Dertil henter hun sin inspiration i socialkonstruktionisme, motivationsteorier, neurovidenskab, kvantefysik og hjerneforskning.

Find dit “HVORFOR” – Din indre drivkraft

Ved du, hvad der driver dig og inspirerer dig i dit arbejdsliv? 

Karriereafklaring og målsætning, der starter indefra: "Karriere med Hjertet"

Sparring- og coaching v. tvivl og skilleveje

Refleksion, afklaring og sparring i forhold til ledelsesmæssige- og personlige forhold.

Til dig, der savner en professionel sparringspartner: Læs mere

Generation Y Talent Management

Hvordan tiltrækker og fastholder din organisation Generation Y talenter?

Forstå at gøre Generation Y-talenter til organisationens største indtægtskilde! Læs mere